Muzeum starých strojů

Muzeum Starých Strojů a Technologií

Nově připravené expozice

Od roku 2010 jsou sbírky muzea postupně přemisťovány do areálu bývalé textilní továrny Vonwiller (Mosilana) v Žamberku.
Postupně se adaptují jednotlivé prostory na expoziční sály a instalují se zde muzejní exponáty. První z oblasti motorismu, stabilních strojů.
JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic