Muzeum starých strojů

Muzeum Starých Strojů a Technologií

Vonwillerova textilní továrna v Žamberku

Od roku 2010 jsou sbírky muzea postupně přemisťovány do areálu bývalé textilní továrny Vonwiller (Mosilana) v Žamberku. Objekt v podhůří Orlických hor se jeví jako ideální místo, kde lze vybudovat prostorově náročné expozice historické techniky, provoz parních strojů a zároveň umožňuje realizovat zázemí pro restaurátorskou dílnu.

Současný a dobový pohled na továrnu Vonwiller v Žamberku

Budovy textilní továrny Vonwiller and comp. byly postavena v roce 1838 švýcarským obchodníkem Mikulášem Vonwillerem. Původně neklasicistní budova s mansardovými střechami tvoří dnes jádro celého areálu a expozic. Vlivem vývoje textilnictví do moderní podoby byl areál postupně upravován a přizpůsobován potřebám moderního tkalcovství.
Dnešní podoba budov je poznamenána požárem v roce 1906, kdy celá továrna vyhořela. Díky prozíravému rozhodnutí tehdejšího ředitele podniku byly budovy velmi rychle upraveny a to s využitím železobetonu. Kompletně zničené mansardové střechy byly nahrazeny střechami rovnými a záhy byl původní areál rozšířen o čtyřpodlažní skeletovou přístavbu, která je jednou z nejstarších dochovaných železobetonových budov u nás. Tato přístavba z roku 1911 je vedle továrního komínu, dominantním prvkem továrny.JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic